Barbara de Clercq
In het werk van Barbara de Clercq (1948) staat het dier centraal; zowel het dier op zich, als het dier als onderdeel van een groep. De abstractie die ontstaat door het lijnenspel van halzen, poten en lijven is een intrigerend gegeven dat steeds weer op een andere wijze wordt vorm gegeven. Dit leidt naar een stilering die een abstraherend effect heeft. Hoe verschillend haar dieren ook zijn, haar werk heeft een aantal eigen karakteristieken. Haar dieren zijn vaak raak getroffen, in vorm en houding, alsof ze verrast zijn in hun gang en bezigheden. Het is duidelijk dat Barbara al een leven lang heeft gekeken naar dieren: hoe ze staan, kijken, bewegen, met elkaar een groep vormen, naar de vormen die dan ontstaan, het ritme van de pootjes, het patroon door de herhaling, de stilering van de bewegingen. Barbara de Clercq ontwerpt overigens ook penningen.
Kunstwerken
 
 Copyright 2006 Galerie Katwijk. Ontwikkeld door LFBR Interaction Design