Gerard Brouwer

Gerard Brouwer (1951-2017) voltooide zijn opleiding aan de Akademie Artibus in Utrecht en aan de Rijksakademie in Amsterdam. Zijn ideeën doet hij op in het dagelijks leven, hij heeft een scherp oog voor de dingen die voorbij gaan. Types die wij in levende lijve kunnen tegenkomen zet hij neer in rake, sobere beelden. Zijn beeldhouwwerken stralen warmte en genegenheid uit. De houding van zijn composities is typerend voor de uitgebeelde personen en wordt soms door enkele gelaatstrekken geaccentueerd. Gerard Brouwer levert werk van technische kwaliteit op hoog niveau. Vormen en massa geven ritme en beweging aan zijn composities. Zijn beelden zijn daarbij levendig door het spel van licht en donker, veroorzaakt door tegengestelde vlakken. Met daaraan toegevoegd dat zij meestal een algemene geldigheid bezitten voor een situatie, een verhaal, een gebeurtenis of zomaar voor een menselijke handeling.

Kunstwerken
 
 Copyright 2006 Galerie Katwijk. Ontwikkeld door LFBR Interaction Design